FQCE

GALEB GROUP - PARTNER NAJBOLJIMA

Benčmarking radionica u organizaciji Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE, čiji je domaćin bila GALEB GROUP Šabac – dobitnik čak tri Oskara kvaliteta, održana je 29. aprila 2010. godine u ovoj kompaniji. 


Prisutnima su se na početku skupa obratili: Radoslav Veselinović – predsednik kompanije, Nataša Marković – direktor GALEBA Vladimir Trajković – predsednik FQCE i Stanko Marković – sekretar RPK Valjevo, a uvodničar u teme je bio dr Miloš Jelić – predsednik Stručnog saveta Fonda.

GALEB - dobitnik Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost - Oskar kvaliteta za 2009. godinu kao Apsolutni pobednik u kategoriji velikih organizacija, predstavio je učesnicima radionice: Razvoj partnerstva, Društvenu odgovornost i Zadovoljstvo korisnika.


O razvoju partnerstva govorio je Boža Janković – direktor Sektora upravljanja kvalitetom, o društvenoj odgovornosti – Branimir Ivetić PR menadžer, dok je Vladimir Vujović – Business Development Manager u preduzeću „Galeb Metal Pack“, izložio Menadžment ključnim kupcima.

KOMPANIJA ZA PRIMER

Prilikom primanja Oskara kvaliteta 2009, trećeg po redu (Galeb Metaloplatika – 2003, Galeb group u kategoriji malih i srednjih preduzeća – 2006), Radoslav Veselinović je u Privrednoj komori Srbije, 12. novembra na Svetski dan kvaliteta, pozvao zainteresovane da posete ovu kompaniju, razmene iskustva i uvere se u njen uspešan rad i opravdano dobijene nagrade za poslovnu izvrsnost.

- Svakog dana pokušavamo da budemo sve bolji i odgovorniji, a posebno se u kriznim vremenima mora učiniti više na podizanju kvaliteta i organizaciji rada, kako bi se u narednom periodu koji dolazi posle krize, pokazali bolji rezultati – rekao je pozdravljajući prisutne gospodin Veselinović, potvrđujući to činjenicom da neki poslovi u GALEBU u prva četiri meseca 2010. rastu čak 30% u odnosu na isti period 2009. godine.

Izuzetno zadovoljstvo organizovanjem ovog skupa na kome domaćini treba da prenesu svoja znanja, svoja iskustva i da predstave neke nove načine poslovanja, izrazila je i Nataša Marković - direktor kompanije, naglašavajući da je cilj GALEBA da uvek napreduje i bude uspešniji.

Ubeđenje da će ova kompanija, sa menadžmentom koji donosi prave odluke i ljudima posvećenim svom poslu, bez obzira na sve uspehe i dalje napredovati, iskazao je Stanko Marković - sekretar RPK Valjevo.

Pozdravljajući prisutne u ime organizatora benčmarking radionice, Vladimir Trajković je naglasio da je jedan od strateških ciljeva Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost, da uspešne kompanije primenjuju naš domaći model izvrsnosti u dužem vremenskom periodu.
- Ova kompanija to pokazuje, i mi osećamo da – na neki način, participiramo u njenom rastu i usponu. GALEB je firma koja dominira sa zaista impozantnim rastom ne samo u ovom regionu, već je ona dobar primer uspešnosti i u srpskim okvirima. Ove benčmarking radionice su jedan od načina da se kroz naš model izvrsnosti pokazuju rezultati dobre prakse uspešnih kompanija – rekao je gospodin Trajković sa uverenjem da će primer GALEBA slediti mnoge firme prijavom na konkurs za Oskar kvaliteta 2010, koji je u toku.

Skupu je prisustvovao i Boško Gavović, direktor sertifikacionog tela TUV SUD za Srbiju, koji tajnu uspeha GALEBA vidi u načinu kako se pristupa poslu koji daje rezultate, a u poređenju sa drugima – ovo je kompanija za primer.

BEZ PARTNERSTVA NEMA PROFITA

Aktivno učestvujući u radu radionice, predsednik GALEB GROUP, gospodin Veselinović je naglasio da je partnerstvo i zadovoljstvo kupca mnogo važnije za uspeh kompanije, nego profit.

- Bez partnerstva nema profita, a ako radite sa najboljima i vi ćete biti najbolji.

U ovoj kompaniji se napušta koncept po kome je važno samo ono šta kupac želi, već se pristupa i predlozima za unapređenje u cilju dugoročne saradnje i poverenja. Nema više prečice do kupca, kupci se moraju poznavati – naglasio je u svom izlaganju Branimir Ivetić.

Kada se radi o društvenoj odgovornosti u GALEBU, ona je – po Branimiru Ivetiću, najznačajnija za poslovni imidž kompanije. Jedna od mnogobrojnih društvenih akcija ove firme je organizovanje skupa dece iz dijaspore. Pošto je po mišljenju gospodina Veselinovića, najveći problem Srbije odliv kadrova, ovo je jedan od načina da se mladi privuku, upoznavajući se sa svojom domovinom.

Pitanja brojnih prisutnih na ovoj radionici – poslovnih partnera, ali i prijatelja po osnovu kvaliteta, odnosila su se na: ključne kupce i parametre kojima se oni određuju, kao i na nesavesne kupce čiji je broj – po izjavi gospođe Marković, neznatan; merenje i unapređenje performansi; liste isporučioca.

Na pitanje, kako funkcioniše sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa širenjem kompanije, odgovorio je Boža Janković, sledećim rečima: Naš cilj je da GALEB u celini, na istim principima, fukcioniše u skladu sa integrisanim sistemom menadžmenta. Ova zemlja može da napreduje samo kvalitetom, i zato mi je drago da nas povodom ove teme ima u ovolikom broju.

Iz svega izloženog moglo se zaključiti da ova kompanija ima veoma visok stepen razvijenosti partnerstva, da se društvena odgovornost i briga o internim i eksternim zainteresovanim stranama nalazi u svakom segmentu poslovanja GALEBA, kao i da se posebna pažnja posvećuje kupcima.

Učesnici benačmarking radionice su na kraju obišli proizvodne pogone „Galeb Metal Pack“-a


Radoslav Veselinović: ako radite sa najboljima, i vi ćete biti najbolji Nataša Marković: cilj GALEBA je da uvek napreduje i bude bolji Vladimir Trajković: primena domaćeg modela izvrsnosti u dužem perioduDr Miloš Jelić, uvodničar u teme benčmarking radioniceBoško Gavović i Stanko Marković: GALEB – kompanija za primer koja stalno napredujeBoža Janković: Srbija može da napreduje samo kvalitetomBranimir Ivetić: društvena odgovornost - najznačajnija za poslovni imidž kompanijeVladimir Vujović: nema više prečice do kupca, kupci se moraju poznavati


Poslovni partneri i prijatelji po osnovu kvaliteta, na bemčmarking radionici u GALEB GRUPIU proizvodne pogone „Galeb Metal Pack“-a, ulazi se isključivo sa zaštitnom opremom

 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow